PATVAG VE ZKRATCE

V souvislosti s trvalým pokrokem automobilového průmyslu v oblasti bezpečnosti vyrábí společnost PATVAG od roku 1993 vysoce kvalitní a spolehlivé iniciátory airbagů a ochranných systémů cestujících. Do současnosti bylo producentům generátorů plynu a aktuátorů dodáno přes 400 milionů těchto výrobků. Tím se společnost PATVAG stala v oblasti vývoje a výroby iniciátorů jedním z vedoucích výrobců ve světě.

Naše síla spočívá v trvale vysoké kvalitě našich výrobků, jejich spolehlivých dodávkách a v jedinečné schopnosti inovace.
 
Se svými zákazníky úzce spolupracujeme, abychom jim mohli nabídnout řešení šitá přesně na míru, přičemž se naše úsilí o partnerské vztahy odráží také v naší firemní kultuře. Naši vysoce motivovaní pracovníci jsou hrdí na své výrobky a dokáží vyřešit komplexní problémy zákazníků.

 

Pohled do budoucna

V automobilovém průmyslu dochází ve všech kategoriích motorových vozidel trvale ke zpřísňování bezpečnostních standardů a stále přibývají další požadavky. Tím také výrazně stoupá poptávka po vysoce kvalitních iniciátorech. Společnost PATVAG usiluje svými vysoce kvalitními výrobky a službami o získávání stále většího podílu na celosvětovém trhu.

V souladu s těmito velmi pozitivními vyhlídkami do budoucna neustále zlepšujeme i náš výzkum, vývoj a výrobu.